Ανυφαντάκη Άννα – EDUCATION AWARDS

Ανυφαντάκη Άννα

anyfantaki300

Από τα σχολικά χρόνια υπήρξα ιδιαίτερα επιμελής με άριστες επιδόσεις, αναζητώντας συνέχεια ευκαιρίες βελτίωσης. Η επιλογή μου να φοιτήσω στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ ήταν αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και βαθειάς επιθυμίας. Αυτά τα απαιτητικά χρόνια με εφοδίασαν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις , την κριτική σκέψη, καθώς και με  τεχνικές οργάνωσης και συνεργασίας. Με επιμονή και υπομονή, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου με βαθμό που με κατατάσσει στο ανώτερο 5% των αποφοίτων του έτους 2014.

Η χορήγηση μιας υποτροφίας θα με βοηθούσε να διευρύνω τις σπουδές μου στον συγκεκριμένο κλάδο και το αίσθημα ευθύνης απέναντί σας, θα με εφοδίαζε με ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον και ζήλο.

 

 

# Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τίτλος Προγράμματος / Πτυχίο Έτος Αποφοίτησης Βαθμολογία
1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 2014 8,62 (ανώτερο 5%)
2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο MSc Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας 2017 9.04
3. FREDERICK UNIVERSITY MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION 2018 9.28

# Φορέας Θέμα Διάρκεια
(σε ώρες)
1. Autodesk AUTOCAD-3D
2. Autodesk AUTOCAD-2D
3. Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Σύγχρονα Υλικά Επεμβάσεων (Επισκευών/ Ενισχύσεων)
4. Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας Τεχνική Γεωλογία-Έργα Ανάπτυξης και Ερευνητικά Θέματα Αιχμής
5. ΕΜΠ 1ο Επιτόπιο Σεμινάριο Σεισμικής Γεωτεχνικής Μηχανικής - Κόμπε και Τόκυο, Ιαπωνία
6. Ένωση Ελληνίδων Διπλωματούχων Μηχανικών Επιτόπιο Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας Λιμενικών και Παράκτιων Έργων - Ολλανδία
7. ΕΜΠ Σεμινάριο Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτιρίων
8. Ακαδημία Αθηνών Ενέργεια και Μεταφορές
9. ΕΜΠ Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για Μηχανικούς
10. ΕΛΚΕΔΙΜ Vellum Diploma in Basic Economics

# Περιγραφή
1. Μεταπτυχιακή Υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Ωνάση για Άριστη Επίδοση
2. Επιλογή μεταξύ 4230 υποψηφίων στο πρόγραμμα Regeneration (170 συμμετέχοντες) μετά από γραπτή αξιολόγηση αριθμητικών ικανοτήτων, τεστ προσωπικότητας και συνέντευξη
3. Τιμητική Βράβευση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη συγκέντρωση της υψηλότερης βαθμολογίας σε όλο το σχολείο
4. Βράβευση από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία για Διάκριση σε Μαθηματικό Διαγωνισμό
5. Παρουσίαση στο συνέδριο ASTUCON
6. Επιχορήγηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία GCC Ltd Cyprus ως Project Manager
7. Αποφοίτηση με σειρά κατάταξης 9η από τους 193 αποφοίτους της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ το ακαδημαϊκό έτος 2014

# Εταιρεία / Φορέας Θέση Από Έως
1. Γενική Κατασκευαστική Εταιρεία, Κύπρος Μηχανικός Εργοταξίου/Project Manager 01-03-2017 31-05-2017
2. ΕΥΔΑΠ Υπάλληλος στην Υπηρεσία Ενέργειας 01-07-2016 31-08-2016
3. ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ MOTOR UNDERWRITER 13-11-2017 31-05-2019
4. MATRIX - Insurance & Reinsurance Brokers Facultative Assistant Broker

# Φορέας Ρόλος Από Έως
1.