Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Education Awards 2018 έχουν όλοι οι τελειόφοιτοι φοιτητές και σπουδαστές ή πρόσφατοι απόφοιτοι (από το 2016 και μετά) Ιδιωτικών Κολλεγίων, Δημόσιων ΑΕΙ/ΤΕΙ, Πανεπιστημίων Εξωτερικού, Δημόσιων/Ιδιωτικών ΙΕΚ και ΚΔΒΜ2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που συμπεριλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ορίζονται ως υποχρεωτικά και εφόσον οι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά που ορίζονται ως υποχρεωτικά στη φόρμα υποβολής αίτησης.

Από την ημερομηνία έναρξης της ψηφοφορίας δεν δίνεται η δυνατότητα αποχώρησης του υποψηφίου από τα βραβεία έως και το τέλος της ψηφοφορίας. Η Ψηφοφορία ξεκινάει 7 Σεπτεμβρίου 2018  στις 23:00 και λήγει 31 Οκτωβρίου 2018 στις 23:59.

Οι νικητές των Education Awards 2018 που θα αναδειχθούν μέσω ψηφοφορίας, θα λάβουν μία υποτροφία για τα δίδακτρα του πρώτου (1ου) έτους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους σε 1 από τις 8, συνολικά, Ακαδημαϊκές Σχολές του Mediterranean College, με δυνατότητα διατήρησης της υποτροφίας στο δεύτερο (2ο) έτος αν βάσει επίσημων αποτελεσμάτων ο μέσος όρος του πρώτου (1ου) έτους είναι 65% και άνω.

  • Η υποτροφία δεν περιλαμβάνει τα fees του συνεργαζόμενου Βρετανικού Πανεπιστήμιου ή φορέα πιστοποίησης, τα application fees, τα  fees  Αποφοίτησης, όπως και πάσης φύσεως άλλο τέλος, έχει ισχύ 5 έτη και αφορά ενεργά κατά την περίοδο εφαρμογής της υποτροφίας προγράμματα.
  • Το Mediterranean College διατηρεί το δικαίωμα αναβολής έναρξης προγράμματος σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού τμήματος. Η υποτροφία σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε άλλο εν ενεργεία μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Κολλεγίου.
  • Η επικοινωνία με τους νικητές για την απονομή των υποτροφιών θα γίνει τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από το Mediterranean College, στα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στα Education Awards.
  • Τα έπαθλα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.

Όλοι οι φιναλίστ στα Education Awards, πλην του νικητή ή της νικήτριας κάθε κατηγορίας, δικαιούνται Επιταγή Εκπαίδευσης πεντακοσίων (500) ευρώ, η οποία μπορεί να εξαργυρωθεί από τον/την κάτοχο της σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Mediterranean College Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, διάρκειας κατ’ ελάχιστον εκατόν είκοσι (120) ωρών ή ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

  • Το αναγραφόμενο ποσό αντιστοιχεί αποκλειστικά σε δίδακτρα φοίτησης και δεν περιλαμβάνει το τέλος αίτησης (application fee), τα fees εγγραφής/ πιστοποίησης σε συνεργαζόμενο φορέα ή πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς και πάσης φύσης άλλο τέλος (π.χ.) τέλος αποφοίτησης, που επιβαρύνει το επιλεγμένο πρόγραμμα σπουδών.
  • Η επιταγή δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα και προϋπόθεση για την εξαργύρωση της, είναι ο/η κάτοχος να πληροί τα κριτήρια εισαγωγής σε πρόγραμμα σπουδών.
  • Η επιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από άτομα που κατά την ημερομηνία εξαργύρωσης της ήδη φοιτούν στο Mediterranean College ή στο Mediterranean Professional Studies.

Προϋπόθεση για τη χρήση των υποτροφιών και των επιταγών εκπαίδευσης στα επιλεγμένα προγράμματα σπουδών είναι οι νικητές να πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά.

 

mc_banner_mps_banner_2

Copyright © 2016. All rights reserved.

 
Πρέπει να συνδεθείτε για να ψηφίσετε.

Παρακαλώ πολύ πατήστε εδώ.