Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Education Awards 2018 έχουν όλοι οι φοιτητές και σπουδαστές ή πρόσφατοι απόφοιτοι (από το 2016 και μετά) Ιδιωτικών Κολλεγίων, Δημόσιων ΑΕΙ/ΤΕΙ, Πανεπιστημίων Εξωτερικού, Δημόσιων/Ιδιωτικών ΙΕΚ και ΚΔΒΜ2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που συμπεριλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ορίζονται ως υποχρεωτικά στη φόρμα υποβολής αίτησης.

Με την υποβολή της αίτησης:

  • Γίνεται αυτόματα αποδεκτό από τους συμμετέχοντες ότι το Mediterranean College διατηρεί το δικαίωμα επιμέλειας – διόρθωσης των κειμένων, για την επικοινωνία και την προβολή των υποψηφιοτήτων.
  • Γίνονται αυτόματα αποδεκτοί οι όροι συμμετοχής και η πολιτική συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων του Mediterranean College.
  • Το Mediterranean College διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει φάκελο με αποδεικτικά έγγραφα που πιστοποιούν την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Από την ημερομηνία έναρξης της ψηφοφορίας δεν δίνεται η δυνατότητα αποχώρησης του υποψηφίου από τα βραβεία έως και το τέλος της ψηφοφορίας. Η Ψηφοφορία ξεκινάει 19 Σεπτεμβρίου 2018  στις 23:00 και λήγει 31 Οκτωβρίου 2018 στις 23:59.

Οι νικητές των Education Awards 2018 που θα αναδειχθούν μέσω ψηφοφορίας, θα λάβουν μία υποτροφία για τα δίδακτρα του πρώτου (1ου) έτους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους σε 1 από τις 8, συνολικά, Ακαδημαϊκές Σχολές του Mediterranean College, με δυνατότητα διατήρησης της υποτροφίας στο δεύτερο (2ο) έτος αν βάσει επίσημων αποτελεσμάτων ο μέσος όρος του πρώτου (1ου) έτους είναι 65% και άνω.

  • Η υποτροφία δεν περιλαμβάνει τα fees του συνεργαζόμενου Βρετανικού Πανεπιστήμιου ή φορέα πιστοποίησης, τα application fees, τα  fees  Αποφοίτησης, όπως και πάσης φύσεως άλλο τέλος, έχει ισχύ 5 έτη και αφορά ενεργά κατά την περίοδο εφαρμογής της υποτροφίας προγράμματα.
  • Το Mediterranean College διατηρεί το δικαίωμα αναβολής έναρξης προγράμματος σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού τμήματος. Η υποτροφία σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε άλλο εν ενεργεία μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Κολλεγίου.
  • Η επικοινωνία με τους νικητές για την απονομή των υποτροφιών θα γίνει τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από το Mediterranean College, στα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στα Education Awards.
  • Τα έπαθλα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.

Όλοι οι φιναλίστ στα Education Awards, πλην του νικητή ή της νικήτριας κάθε κατηγορίας, δικαιούνται Επιταγή Εκπαίδευσης πεντακοσίων (500) ευρώ, η οποία μπορεί να εξαργυρωθεί από τον/την κάτοχο της σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Mediterranean College Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, διάρκειας κατ’ ελάχιστον εκατόν είκοσι (120) ωρών ή ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

  • Το αναγραφόμενο ποσό αντιστοιχεί αποκλειστικά σε δίδακτρα φοίτησης και δεν περιλαμβάνει το τέλος αίτησης (application fee), τα fees εγγραφής/ πιστοποίησης σε συνεργαζόμενο φορέα ή πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς και πάσης φύσης άλλο τέλος (π.χ.) τέλος αποφοίτησης, που επιβαρύνει το επιλεγμένο πρόγραμμα σπουδών.
  • Η επιταγή δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα και προϋπόθεση για την εξαργύρωση της, είναι ο/η κάτοχος να πληροί τα κριτήρια εισαγωγής σε πρόγραμμα σπουδών.
  • Η επιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από άτομα που κατά την ημερομηνία εξαργύρωσης της ήδη φοιτούν στο Mediterranean College ή στο Mediterranean Professional Studies.

Προϋπόθεση για τη χρήση των υποτροφιών και των επιταγών εκπαίδευσης στα επιλεγμένα προγράμματα σπουδών είναι οι νικητές να πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά.

 

mc_banner_mps_banner_2

Copyright © 2016. All rights reserved.

 
Πρέπει να συνδεθείτε για να ψηφίσετε.

Παρακαλώ πολύ πατήστε εδώ.